مدیریت به طور مستمر مواردی چون :تجارت جهانی، غذا و نوشیدنی، لوازم آرایشی- بهداشتی و لوازم خانه و آشپزخانه را رهبری می کند. محصولات ما چون دارای تنوع بسیاری هستند مشتریان متنوعی دارند. در هر زمینه برای بالا بردن تخصص و راهنمایی امور فرصت فراهم است. کلیه قسمت های وابسته به ما براساس استانداردهای ثابت کیفیت، مدیریت، توسعه استعداد و فرهنگ، با هم متحد هستند.

- رئیس، معاون و اعضای هیات مدیره

- مدیر عامل

- مدیر ارشد مالی

- مدیر ارشد فروش

به صورت تمام وقت حضور دارند.

مطالب مرتبط

اهداف و
راهبردها

پرشین یوتاب از برندهای مواد غذایی حمایت می کند. باعث تنوع در محصولات می شود و همچنین ذائقه و سلیقه های متفاوت را در نظر می گیرد.

مشاهده