در زندگی همه ما، برای پیدا کردن شغل مناسب در همه ی دنیا با هر فرهنگ و زبانی همیشه بر پنج اصل تاکید می شود که این پنج اصل باعث روابط قوی تر و مطمئن تری با مصرف کنندگان، مشتریان، شرکای تجاری و صنایع وابسته به آن می شود.

پنج اصل به شرح زیر است:

  • اصل اول: خلق ارزش برای مشتری
  • اصل دوم: اهتمام به موفق شدن
  • اصل سوم: پاسخگو بودن
  • اصل چهارم: کار گروهی موثر و مثبت داشتن
  • اصل پنجم: فروتن بودن

مطالب مرتبط

اهداف و
راهبردها

پرشین یوتاب از برندهای مواد غذایی حمایت می کند. باعث تنوع در محصولات می شود و همچنین ذائقه و سلیقه های متفاوت را در نظر می گیرد.

مشاهده