تایید صلاحیت تامین کنندگان

  • - همه تامین کنندگان جدید باید فرایند تایید صلاحیت ما را پشت سر بگذارند.
  • - تامین کنندگان در پرشین یوتاب باید مشخصات فنی دقیق محصول را رعایت کنند.
  • - کلیه تامین کنندگان ملزم به ارزیابی سالانه کیفیت مواد غذایی، ایمنی مواد غذایی و بهداشتی هستند.

استانداردهای مرکز توزیع

  • - کلیه امکانات توزیع ما باید برنامه های جامع ایمنی مواد غذایی را ارائه دهد که نیازهای سازمان غذا و دارو را برآورده یا فراتر از آن رود.
  • - یک بازرس کیفیت آموزش دیده هر روز در هر مرکز توزیع برای اطمینان از محصولات ورودی مطابق انتظارات ما قرار دارد.
  • - ارزیابی های نیمه سالانه شخص ثالث برای تأیید ایمنی مواد غذایی، سیستم های بهداشتی و سیستم های کیفیت ما انجام می شود.

مطالب مرتبط