برای ما، پایداری به معنای احترام به مردم و حفظ سلامت محیط زیست در هر کاری که انجام می دهیم است. برای "مسئولیت پذیری" ارزش زیادی قائل هستیم. ما با رفتار منصفانه خود، مشتری جذب می­کنیم. تمام تلاش ما بر این بوده است که محصولات در درازمدت کمترین اثر مخرب را بر محیط زیست داشته باشند. تمرکز ما بر پایداری کار به ویژه توسعه منابع پایدار است بدون اینکه از کل زنجیره ارزش محصولات استفاده شود.

 

ما راهبرد پایداری خود را که تا سال 2020 تهیه شده است را منتشر کرده ایم، همچنین بازخوردهای جمع ­آوری شده از سهام داران اصلی ما مانند سرمایه گذاران، سازمان­های نهاد مردمی و مشتریان را در نظر گرفته ­ایم.

  • - مشتریان و کارکنان الهام بخش و متعهد
  • - ارتقا شیوه ­های مسئولانه در سراسر زنجیره تولید و عرضه
  • - کارآمدی منابع و مراقبت از محیط زیست
  • - محیط کار الهام بخش

مدیریت پایداری

مدیریت پایداری در پرشین یوتاب بخشی از مدیریت و توسعه روزمره است. کار گروه پایداری، مسیر حرکت و پیشرفت شرکت را برنامه ریزی می کند و علاوه بر آن، مسئولیت های گروه شامل موارد زیر است:

  • - ارزیابی عملکرد برای رسیدن به اهداف
  • - تعیین اهداف جدید
  • - نظارت بر پروژه ها برای ارتقا پایداری

مسئولیت نهایی مدیریت بر عهده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل است، اما واحد ها و کارکردهای مختلف تجاری به طور جداگانه مسئول اهداف و اقدامات مربوط به حوزه مسئولیت خودشان هستند. در سال 2015 ما یک استراتژی پایداری را با هدف توسعه تا سال 2020 تهیه کردیم.

مطالب مرتبط