مطابق با ارزش­های بنیادی ما که در آیین­نامه رفتار پرشین یوتاب معین کرده ایم، اصول متعارفی برای رفتار مسئولانه تعیین شده است. آیین نامه رفتار همچنین به ذینفعان خارجی ما نشان می دهد که اهمیت رفتار اخلاقی برای پرشین یوتاب وجود دارد. کارمندان جدید به عنوان بخشی از جهت سازی خود با آیین نامه رفتار آشنا هستند و هر کارمند وظیفه دارد مطابق آیین نامه رفتار کند.

حرفه

پرشین یوتاب اصرار بر اصالت، صداقت و شجاعت دارد. در نتیجه تمام کارکنان ما با استعداد، خلاق و متعهد هستند. آنها ساختارهای حیاتی یک فرهنگ متحد قوی با روحیه تیمی خوب هستند که از استراتژی شرکت پشتیبانی می­کنند. موفقیت ما ناشی از تعهد محکم کارکنان و امکان ارایه­ی مهارت­های هر فرد در قالب ورودی­های خلاقانه و تولیدی است.

مطالب مرتبط