پرشین یوتاب دارای فضای بی نظیر و فرهنگ شرکتی باز است که مبتنی بر خلاقیت و کارآفرینی است. سلسله مراتب کمی دارد و محیط کاری خوب که در آن تعامل دوستانه جهت بالا می برد روحیه برای انجام کارها، وجود دارد.

 

از کارمندان در مناصب مدیریتی در تقویت مهارتهای رهبری خود پشتیبانی می شود تا بتوانند به عنوان مربیان الهام بخش تیم­های خود کمک کرده و شرایط را برای فعالیتهای صحیح به وجود بیاورند. مدیریت خوب، رفاه، تعهد و عملکرد کارکنان را تقویت می کند. "پشتیبانی از مدیران در زندگی روزمره" هدف از رهبری با مسئولیت پذیری و کیفیت بالا به روش پرشین یوتاب است.

مطالب مرتبط