روحیه پرشین یوتاب، فرهنگ منحصر به فرد شرکت­ها و گرفتن چیزهای انجام شده

موفقیت ما از تعهد محکم پرسنل ما است و یکی از توانایی های ما این است که به همه اجازه می دهیم مهارت و خلاقیت خود را در کار استفاده کنند. پرشین یوتاب ارزشهای اصلی، کار و زمان را با هم هدایت می­کند. یک شرکتی منحصر به فرد مبتنی بر خلاقیت و کارآفرینی است. روابط در محل کار ساده است و به لطف سلسله مراتب سازمانی کم نظیر و جامعه کاری دلسوز ما، کارها را با هم انجام می دهیم.

پرشین یوتاب به عنوان کارفرما

پرشین یوتاب حدود 88 متخصص در چهار کشور استخدام می کند. ما در حال پیشرفت در سطح بین الملل هستیم. تعداد کارمندان، بویژه به دلیل مراکز جدید توزیع و پخش که در سراسر جهان افتتاح شده اند و تأکیدی که ما بر فروش و بازاریابی قرار داده­ایم، افزایش یافته است. از آنجا که این شرکت فعالیت­های خود را گسترش می­دهد، تخصص در تجارت بین ­المللی برای کارمندان پرشین یوتاب اهمیت فزاینده­ای پیدا می کند. در دو سال گذشته، کارمندان پرشین یوتاب فرصت های بیشتری برای کار در یک محیط چند فرهنگی و انجام کارهای جدید در داخل شرکت داشته اند. تغییر موقعیت شغلی به کارکنان کمک می­کند تا کلیات کسب و کار را بدست آورند و مهارت های خود را توسعه دهند.

مطالب مرتبط